Wat is Karate!

Karate is een vechtkunst die is ontstaan( Oost-Chinese Zee) Riukiu-eilanden, waaronder het eiland Okinawa, Japan. Deze is ontstaan uit de samenvoeging van het Chinese Kempo (ook wel Kenpo) en de inheemse vechtkunsten van Okinawa, die te (手, letterlijk “hand”) werden genoemd. In 1372 werd door door China na het ontstaan van handelsrelatie met Japan, Kempo (Shaolin Kempo) naar Okinawa gebracht door Chinezen. Na het verbod op wapens door Koning Shoo Hashi in 1609 steeg deze manier van het ongewapend vechttechnieken.

Bij karate ligt fysiek de nadruk vooral op het gebruik van stoot-, trap- en afweertechnieken, worpen, klemmen, verwurgingen en worsteltechnieken voor. Tevens ligt de nadruk ook op mentale ontwikkeling.

In de jaren 60 is door Sosai Mas. Oyama onze karatestijl Kyokushin ontwikkeld.

Het regelmatig beoefenen van Kyokushinkai Karate leidt tot:

  • Meer doorzettingsvermogen;
  • Commited(toewijding);
  • Meer vertrouwen;
  • Angstreductie;
  • Weerbaarder(vermindering van gevoelens van kwetsbaarheid); zowel geestelijk als fysiek is Kyokushin Karate goed om jouw weerbaarheid te vergroten;
  • Grotere  sociale betrokkenheid en aanpassingsbereidheid;
  • Het vergroten van sociale vaardigheden;
  • Het bijdraagt aan de verspreiding van waarden en normen;
  • Vermindering van stress en het beheersen van stress,
  • Gezondheid zowel wel geestelijk als fysiek bevorderd,

Zie hiervoor verder over de geschiedenis van Kyokushin en van de oprichter Sosai Mas. Oyama verder onder tab Kyukoshin ‘The Way of Life’ em tab Mas. Oyama